Pipelife

Pipelife maasuodatus­järjestelmä

 
Suodatuskasettipaketti on ihanteellinen ratkaisu kotitalouksien jätevesienkäsittelyyn. Kuuden kasetin peruspaketti on sopiva 1-5 hengen talouksiin, mutta järjestelmästä saadaan jopa 15 hengen jätevedenpuhdistamo lisäämällä modulien/kasettien määrää kentässä sekä suurentamalla sakokaivo/-säiliö tilavuutta.

Järjestelmä puhdistaa jätevedet tehokkaasti ja edullisesti ilman sähköä ja kemikaaleja. Suodatuskaseteilla toteutettuna 1-5 hlö:n suodatuskenttä vaatii minimissään tilaa vain noin 8 m2.

Pipelife on edullinen ja nopea tapa rakentaa jätevesien maasuodatuskenttä. Suodatuskasettipaketin avulla voidaan toteuttaa myös vaakavirtaussuodattimia tai pengersuodattimia. Tarvittaessa järjestelmän fosforinpoistoa voidaan tehostaa Pipelife Fos-STOP- laitteella (esim. ranta-alueet) ja/tai varustaa järjestelmä pumppukaivolla olosuhteiden niin vaatiessa.

Pipelife suodatus­kasettipaketti

 

  • Puhdistaa tehokkaasti
  • Säästää kustannuksia asennetaessa
  • Helppohoitoinen ja säästää huoltokustannuksissa
  • Saostussäiliön tyhjennys imuautolla, suodatuskasetit huoltovapaita
  • Varmatoiminen maaperäkäsittely erittäin pieneen tilaan
  • Sopii myös vaativiin asennusolosuhteisiin
  • Ei vaadi sähköä tai kemikaaleja toimiakseen