Vesilakeus

Avfallsvatten planering
Hanteringssystem för avfallsvatten
Gräv- och monteringstjänster

Seinäjoki och Vasa området

Reningsverk för avfallsvatten
– Från planering till montering

Vesilakeus är ett företag från Seinäjoki som är expert på avfallsvatten- och vattenskötsel. Vi erbjuder planering, försäljning och leverans av avfallsvattensystem samt montering på kundens fastighet, inklusive grävningsarbeten.
Via oss får du branschens bästa produkter och många års yrkeserfarenhet. Från oss får du även skräddarsydda och måttanpassade produkter till din fastighet, så som pumpanläggningar och slutna behållare. Eller varför inte dränering av tomten och/eller bortledande av regnvatten.

Beställ avgiftsfritt tomtbesök (närområden), så kan vi berätta om de bästa alternativen för just era behov.

Vi betjänar hushåll och företag i Syd-Österbotten och Österbotten samt i hela Finland.

Avfallsvattenplanering
Monteringstjänst, inkl. grävarbeten
Filtreringsbäddar
Reningsverk
Gråvattenbäddar och – anläggningar
Skräddarsydda avfallsvatten lösningar
Slutna behållare
Dränering av fastigheter och tomter
Hushållsvattenbrunnar
Reningsverk för befintliga brunnar och behållare

Avfallsvattenplanering och Plan för avfallsvatten

Då målet är att bygga ett nytt avfallsvattensystem eller förnya det gamla enligt rådande normer och lagstiftning, är det klokt att anlita professionell hjälp. Av Vesilakeus får du vid planering och förverkligande av anläggning, tillgång till erkänd yrkeskunnighet och erfarenhet och även montering av anläggningen om så önskas.

De flesta kunder utnyttjar även vår gräv- och monteringstjänst. Då fungerar anläggningens planerare även som arbetsplatsens KVV-övervakare. Planeringen förverkligas då ändamålsenligt och riktigt. Det här är idealiskt för att uppnå bästa resultat. Ingen avgift för KVV-övervakningen debiteras i det här fallet.

Ta kontakt, så står vi till tjänst!

Planeringens tillvägagångssätt i Vesilakeus

 • Vi bokar tid för tomtbesök tillsammans med kunden.
 • Under besöket går vi igenom de lämpligaste alternativen för avfallsvattenhantering enligt förhållandena på fastigheten samt enligt rådande bestämmelser på orten.
 • Utgångsinformation antecknas om tomtens höjdmätningar, anläggningens stationering, grävningslinjer på tomten osv.
 • Vår planerare förbereder en avfallsvattenplan för fastigheten och den valda avfallsvattenlösningen, som levereras till ortens byggnadsövervakare för godkännande av byggnadslov.

Planeringens hörnstenar i Vesilakeus

 • Systemet är anpassat enligt förhållandena och kraven för fastigheten / tomten.
 • Underhållandet och servicen av systemet skall vara möjligast enkelt och förmånligt.
 • En hållbar lösning med lång livslängd.
 • Planeringen och det valda systemet fyller områdets reningskrav samt myndighetsbestämmelserna på orten.

Planen innehåller

 • Basuppgifter för fastigheten och tomten.
 • En detaljerad beskrivning av fastighetens förhållanden, såsom tomten (jorden), grundvattnet mm.
 • Underhållsinstruktioner för det nya systemet.
 • Måttberäkningar ( speciellt på anläggningar och små reningsverk)
 • Situationsplan där det framgår grävningslinjer, placeringar, tomtens höjdmätningar (med laser) mm, som behövs för bygg-/placeringslov och för monteringen.

Vesilakeus – och du planerar framgång!

Kontakt

Vesilakeus

Ylistaro
FO-nummer 1412958-5