Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
Vesilakeus Tmi / Jaatinen Antti
Somppilantie 309, 61400 Ylistaro
Tietosuojaa koskevat asiat: antti.jaatinen(ät)vesilakeus.fi

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Tietojen/henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen sopimuksen valmistelu ja sopimuksen kohteena olevan työn tekeminen asiakkaan ja rekisterinpitäjän välisen kauppasopimuksen mukaisesti. Em. prosessiin liittyy asiakkaan tunnistautuminen. Perusteena on rekisterinpitäjän oikeutus asiakassuhteen hoitamiseksi kuin myös toteuttaa esim. laskutus- ja jälkimarkkinointi.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten: Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen. Tehtävän, tuotteen tai palvelun toteuttaminen. Suunnittelu- ja konsultointityön toteuttaminen. Asiakastapahtumien varmentaminen. Asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen. Markkinointi. Henkilöiden ja yhteisöjen yksilöintitunnuksia käytetään vain todentamiseen tietyn palvelun aikaansaamiseksi, kuten luvan hakeminen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

KÄSITELTÄVÄ TIETOSISÄLTÖ

Käsittelemme seuraavia tietoja:
Henkilön tai yrityksen nimi ja yksilöintitunnus
Yrityksen laskutustiedot
Tiedot sovituista palveluista
Yhteydenpitoon tarkoitettu sisältö
Sähköiset tunnistetiedot ja tiedot sivustojemme käytöstä

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAJAT

Henkilötietoja säilytetään ja käsitellään niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Asiakkaita koskevia tietoja säilytetään ja käsitellään pääsääntöisesti koko asiakassuhteen keston ajan sekä tehty palvelu, kuten esimerkiksi suunnitelmat tai hakemusasiakirjat tallennetaan tehtyjen töiden kansioon toistaiseksi. Markkinointitarkoituksiin kerättyjä tietoja säilytämme toistaiseksi.

HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT

Google (Analytics ja Ads)
Facebook (Business Manager)
Palveluiden toimittamisessa tarvittavat yhteistyökumppanit
Laskutus- ja kirjanpitopalveluiden toimittajat
Viranomaiset lain edellyttämänä
Viranomaisten lupapalvelut (mm. rakennusvalvonta viranomaiset)

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä sekä oikeus saada pääsy henkilötietoihin. Lisäksi rekisteröidyllä on tietyin edellytyksin oikeus oikaista tai poistaa henkilötietoja, oikeus rajoittaa tai vastustaa käsittelyä sekä oikeus saada henkilötiedot siirretyksi. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsääsäädännön vastaisesti. Rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt tehdään sähköisesti. Pyyntöön tulee liittää riittävät perusteet/ yksilöintitiedot. Pyyntöihin vastataan kohtuullisessa ajassa pyynnön esittämisestä ja henkilöllisyyden tarkistamisesta lukien. Yritys voi pyytää tarpeen mukaan lisätietoja voidakseen täyttää edellä mainitut pyynnöt.

MUUTOKSET

Palveluita kehitetään/päivitetään tarpeen mukaan lainsäädännön vaatimalla tavalla.
Tietosuojaseloste laadittu 29.3. 2023